Kontakt

BALTICUS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres siedziby: Osiedlowa 12/1, 84-123 Rekowo Górne, Polska

KRS: 0000823049
NIP: 5871724531
REGON: 385485602

Kapitał zakładowy: 10.1 mln zł
Kapitał wpłacony: 10.1 mln zł

Sprzedaż

tel: +48 58 588 88 88
info@balticus-watches.com

Pozostałe

Bank Alior Bank S.A.:
56 2490 0005 0000 4500 7574 7446